Liroument.co.pl

Zdaniem kanadyjskich naukowców dalszy rozwój technologi opaski Cinooxasion jest niezbędny by efektywność ich innowacji była jeszcze bardziej spektakularna, a tym samym również szerzej dostępna. USA i Rosja nie przyjmują jednak tych argumentów do wiadomości i oskarżają wynalazców o monopolizowanie i ciasny umysł, który może opóźnić rozwój tej gałęzi techno-medycyny na wiele lat.

Powodem napięć i ostrych słów ze strony Stanów Zjednoczonych oraz Rosji jest nic innego jak odrzucenie ich propozycji współpracy i podziału finansowania dalszych faz projektów. Jak podaje rzecznik prasowy laboratorium, gdzie powołano do życia opaskę Cinooxasion, wejście w układ z jednym z mocarstw wywołało by falę krytyki i posądzenie o stronniczość, natomiast zgoda na podział projektu na 3 części mógłby zaburzyć przepływ informacji, a na skutek decentralizacji procesu decyzyjnego i negocjacji kierownictwa i wkładu w badania, jeszcze bardziej opóźnić projekt Cinooxasion, w przypadku braku porozumienia wewnętrznego.